Головний редактор серії:

Слабко В. М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освіти дорослих, Український державний університет імені Михайла Драгоманова.

Редакційна колегія cерії:

Биковська О. В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри позашкільної освіти, Український державний університет імені Михайла Драгоманова;

Борисов В. В. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і методики навчання, Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія;

Гевко І. В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій, Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

Захаріна Є. А. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання, Класичний приватний університет;

Дем’яненко Н. М. – доктор педагогічних наук, професор, Український державний університет імені Михайла Драгоманова;

Кононенко А. Г. – кандидат педагогічних наук, доцент, директор, Дунайський фаховий коледж Національного університету «Одеська морська академія;

Макаренко Л. Л. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем і технологій, Український державний університет імені Михайла Драгоманова;

Олефіренко Т. О. – кандидат педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету, Український державний університет імені Михайла Драгоманова;

Савенкова Л. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, директор Наукової бібліотеки, Український державний університет імені Михайла Драгоманова;

Смирнова І. М. – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-педагогічної роботи, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»;

Фаст О. Л. – кандидат педагогічних наук, доцент, проректорка з науковопедагогічної роботи та міжнародної співпраці, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради;

Хижна О. П. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної та спеціальної освіти, секція «Мистецтво» Мукачівського державного університету;

Занда Е. Рубене – доктор педагогічних наук, професор Латвійського університету (Латвія);

Андрушкевич Фабіан – доктор педагогічних наук, професор, Опольський університет (Польща);

Конрад Яновський – PhD, ректор, Економіко-гуманітарний університет у Варшаві, (Польща);

Мудрецька Ірена – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти, Опольський університет (Польща).